Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacja obiektu - zamówienie w częściach. 20-05-2020
9:00
0 0
2. Modernizacja obiektu: izolacji przeciwwilgociowych oraz kanalizacji deszczowej. 05-06-2019
9:00
0 0
3. Modernizacja obiektu: sanitariaty uczniowskie, izolacje przeciwwilgociowe wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej 59 - etap 2. 11-04-2018
9:00
0 0