Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach ul. Tarnogórska 59 – reprezentowany przez Dyrektora Jednostki
 2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Przemysław Kawa, e-mail:iod@zsp11gliwice.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1) przepisów prawa:
      a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
      b) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
      c) art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
        w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia
        dyrektywy 95/46/WE;
  2) zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z Instrukcją Archiwalną, opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 4.
 6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) dostępu do swoich danych;
  2) sprostowania danych;
  3) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
  4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym, natomiast podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Król
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:54:40
Informację wprowadził do BIPJoanna Król
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:54:40
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyJoanna Król2020-09-14 21:25:24
2Modyfikacja stronyJoanna Król2023-10-20 11:59:14