Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

ZSP-11 2019 11 26 PPIS

kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego stołówki szkoły - 2019 11 26

ZSP-11 2019 07 05 KO

kontrola w zakresie zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki - 2019 07 05

ZSP11 - 2019 04 04 PIP

kontrola w celu sprawdzenia przestrzegania wybranych zagadnień w zakresie prawa pracy - 2019 04 04

ZSP11 - 2019 02 01 PPIS

kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego przedszkola i szkoły - 2019 02 01

ZSP11 - 2018 08 31 PPIS

kontrola dotycząca utworzenia oddziału przedszkolnego na terenie ZSP-11 - 2018 08 31

ZSP11 - 2018 08 13 WIORiN

kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin - 2018 08 13

ZSP11 - 2018 06 15 PPIS

kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego stołówki szkoły - 2018 06 15

ZSP11 - 2017 12 13 KO

organizacja pracy szkoły w zakresie udzielania pocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi - 2017 12 13

ZSP11 - 2017 12 01 KO

organizacja pracy szkoły w zakresie przestrzegania zasad higieny pracy umysłowej uczniów oraz przestrzegania statutu szkoły w zakresie oceniania zachowania uczniów - 2017 12 01

ZSP11 - 2017 10 09 PPIS

kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły - 2017 10 09