Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

ZSP-11 2024 05 21 PPIS

Kontrola doraźna dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły oraz oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówce - 2024 05 21

ZSP-11 2023 11 20 PPIS

Kontrola doraźna w związku ze zgłoszeniem interwencji dot. występowania wszawicy - 2023 11 20

ZSP-11 2023 10 10 PPIS

Kontrola sanitarna kompleksowa zgodnie z harmonogramem kontroli na rok 2023

ZSP-11 2023 03 15 PPIS

Kontrola planowana dotycząca stanu sanitarnego szkoły i przedszkola - 2023 03 15

ZSP-11 2022 07 19 PPIS

kontrola doraźna dotycząca oceny stanu sanitarnego przedszkola w okresie wakacji - 2022 07 19

ZSP-11 2022 06 02 PPIS

kontrola planowa saniatarna kompleksowa - 2022 06 02

ZSP-11 2021 10 26 KO

Kontrola doraźna w związku z wnioskiem dyrektora w sprawie dokonania oceny pracy - 2021 10 26

ZSP-11 2021 08 26 KO

kontrola doraźna dotycząca nadzoru dyrektora nad realizacją zajęć zdalnych w kontekście skargi rodzica - 2021 08 26

ZSP-11 2021 05 18 PPIS

kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego przedszkola i szkoły  - 2021 05 18

ZSP-11 2020 11 04 KO

kontrola w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki - 2020 11 04

ZSP-11 2020 10 22 PPIS

kontrola interwencyjna dotycząca nieprawidłowości w jadłospisie PM3 - 2020 10 22

ZSP-11 2019 11 26 PPIS

kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego stołówki szkoły - 2019 11 26

ZSP-11 2019 07 05 KO

kontrola w zakresie zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki - 2019 07 05

ZSP11 - 2019 04 04 PIP

kontrola w celu sprawdzenia przestrzegania wybranych zagadnień w zakresie prawa pracy - 2019 04 04

ZSP11 - 2019 02 01 PPIS

kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego przedszkola i szkoły - 2019 02 01

ZSP11 - 2018 08 31 PPIS

kontrola dotycząca utworzenia oddziału przedszkolnego na terenie ZSP-11 - 2018 08 31

ZSP11 - 2018 08 13 WIORiN

kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin - 2018 08 13

ZSP11 - 2018 06 15 PPIS

kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego stołówki szkoły - 2018 06 15

ZSP11 - 2017 12 13 KO

organizacja pracy szkoły w zakresie udzielania pocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi - 2017 12 13

ZSP11 - 2017 12 01 KO

organizacja pracy szkoły w zakresie przestrzegania zasad higieny pracy umysłowej uczniów oraz przestrzegania statutu szkoły w zakresie oceniania zachowania uczniów - 2017 12 01

ZSP11 - 2017 10 09 PPIS

kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły - 2017 10 09