oznaczenie sprawy ZSP11.26.1.2018
 
Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Gliwicach  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 490 935,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektu: sanitariaty uczniowskie, izolacje przeciwwilgociowe wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej 59 - etap 2.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10  41-909 Bytom
449 689,44 
rozpoczęcie: 25.06.2018 r.; zakończenie: 20.08.2018r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 2
ELEKTRO-CONECT Łukasz Szołtysik
ul. Korczaka 27   42-600 Tarnowskie Góry
395 256,54 
rozpoczęcie: 25.06.2018 r.; zakończenie: 20.08.2018r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 3
Zakład Usługowo- Handlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda, Łukasz Ruda
ul. Bernardyńska 56   44-100 Gliwice
 428 147,61
rozpoczęcie: 25.06.2018 r.; zakończenie: 20.08.2018r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Danuta Janiak
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)